NYTT BILDE MOSS HAVN960x600

Mosseregionen
– ditt naturlige førstevalg!

Med vår nærhet til Oslo har Mosseregionen en unik mulighet til å bli en motor for vekst og utvikling både for bosetting og næringsliv de kommende årene. Derfor satses det nå på en betydelig byutvikling, hvor både kommuner, private investorer og eiendomsutviklere spiller på lag. Sammen skal vi skape bærekraft
i hele regionen!

Mosseregionen er i sterk utvikling. Nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020, blir en storkommune med 47 000 innbyggere, noe som vil gi grunnlag for utvikling av robuste kommunale tjenester av høy kvalitet. Samtidig er en rekke ambisiøse prosjekter innenfor bolig-, nærings- og byutvikling allerede godt i gang. Kommunen, private investorer, eiendomsutviklere og forretningsaktører inngår i gode og dynamiske samarbeid til beste for regionen.

Moss er et unikt trafikknutepunkt i østlandsområdet, med enkel tilgang i alle retninger – sørover mot de øvrige Østfold-byene og Sverige, nordover mot Follo og Oslo, østover og vestover mot Vestfold-byene og Telemark. Jernbane, ferge og sjøtransport er tilgjengelig både for person- og godstrafikk. I skrivende stund er plasseringen av ny jernbanestasjon vedtatt. Med det skyter opprustningen av togforbindelsen til Oslo fart, og innen 2024 vil reisetiden til hovedstaden være nede i 30 minutter.

Den sentrale beliggenheten er bare én av Mosseregionens mange kvaliteter. Varierte og mangfoldige naturomgivelser, fra Rygges og Jeløyas bølgende herregårdslandskap til skogområdene rundt Vansjø, en naturperle. Over femti badestrender og nærhet til sjøen gjør samtidig Moss til en ekte fjordby.

De siste tiårenes industrinedbygging har transformert Moss. Store arealer er blitt tilgjengelige for byutviklingsprosjekter, som Verket og Vingparken. En ny miks av næringsliv, urbant bymiljø og boliger av høy kvalitet i spennende omgivelser vokser frem. Miljø og bærekraft er viktige stikkord for prosjektene som nå er i ferd med å bli virkeliggjort, slik de også er en rettesnor for virksomheten i Moss kommune.

Moss seiler opp som en av de mest attraktive kommunene på det sentrale Østlandet, og vi arbeider hardt for å skape gode, trygge og stabile levevilkår for alle som ønsker å bo og leve i kommunen vår. En sterk og fokusert satsing på skoler og barnehager har skapt resultater, og mosseskolen skå- rer i dag høyere enn landsgjennomsnittet i alle sammenhenger. Kampen mot mobbing har gitt gode resultater. Skolene i Moss skal være et godt sted å være for alle elever og ansatte.

Moss er kulturhovedstaden i Østfold, med Momentum kunstbiennale, Punkt Ø, Verket scene og Parkteateret som noen blant en lang rekke tilbud. Et mangfoldig organisert idrettsliv gir tilbud til unge og gamle, og byens parker og Mossemarka er perfekte for egentrening. Og sjøen og Vansjø er eldoradoer for vannsport av alle typer.

Til alle som er nysgjerrige på å bosette seg her, kan jeg love at vi skal leve opp til slagordet «Mest attraktiv ved Oslofjorden». Prøv, da vel!

Tage Pettersen, ordfører i Moss kommune

standing_tage_pettersen
Tage Pettersen, ordfører i Moss kommune