IMG_9776W960
Arbeiderboligene på Verket.
Foto: Pavel Storozhuk

Verket i Moss:

Urban livsstil du har råd til

– Vi vil skape en urban bydel i tilknytning til Moss sentrum, det vi kaller et godt bygulv. Det er utgangspunktet for alle bygg vi igangsetter, forteller Jan Erik Kristiansen. Resultatene begynner å bli synlige på Verket, Höegh Eiendoms ambisiøse byutviklingsprosjekt i Moss.
Næring, bolig og service skal gå hånd i hånd i den nye bydelen. Restauranter og butikker vil dominere på gateplan, mens det vil bli en miks av boliger og kontorer oppover i byggene.
– Boligene er tiltenkt aktive beboere som ønsker å benytte byrommet rundt seg, sier Kristiansen. For på Verket vil mulighetene stå i kø, rett utenfor inngangsdøren. – Her vil det være et bredt tilbud, både når det gjelder natur og rekreasjonsområder, kultur og servering. Her kan du ta en tur med kajakken i lunsjen eller nyte en nybrygget cortado i solveggen. Moss sentrum og jernbanestasjonen er bare noen minutter unna.
Halvannet år foran prognosene
Verket blir et sted for folk som liker å ha mennesker rundt seg, og som er mer aktive enn gjennomsnittet. Dem finnes det mange av, skal vi tro salgstakten. Leilighetene går unna langt raskere enn forventet, og i skrivende stund er det solgt 107 av til sammen 166 leiligheter. Salgstrinn 4 starter 16. februar, og spaden stikkes i jorden i løpet av få uker.
– Folk fra 22 til 70 år har kjøpt leilighet så langt, så her snakker vi om en mangfoldig beboergruppe, sier Kristiansen. Mange bor allerede i Moss, men vi har også flere kjøpere fra Oslo, Follo og de øvrige Østfold-byene. Kristiansen tror det har å gjøre med at folk begynner å bli klar over hva Moss har å tilby.
– Om noen få år vil togturen fra Oslo til Moss være unnagjort på under en halvtime, og da kan du på en måtte si at Moss flytter seg dit Ski er i dag, mens Ski flyttes til Kolbotn. Toget blir som T-banen, og med så kort reisetid vil det være fullt mulig for et par å pendle til Oslo og fortsatt rekke å hente i barnehagen, påpeker Kristiansen. Han snakker daglig med kjøpere av leiligheter, og er glad for det han hører.
– Dette er mennesker som er spente på å bli med på noe nytt og spennende, og de gleder seg virkelig.
Historisk grunn
Verket er plassert i hjertet av det historiske Moss. Det var her Moss Jernværk ble grunnlagt i 1704, og området omfatter også tomten der papirfabrikken en gang lå. Den som skapte den berømte mosselukta. Den er borte i dag.
– Det er klart at det er stas å ivareta et slikt område, og det betyr mye for oss å bygge på en måte som kombinerer de historiske røttene med et moderne uttrykk. Vi har allerede gjort en jobb med Konventionsgaarden og de gamle arbeiderboligene rundt, og dette arbeidet videreføres i de nye delene av prosjektet, sier Kristiansen. Hvert delprosjekt får et uttrykk som er tilpasset beliggenheten – tre og tilbaketrukket eleganse preger boligene som skal bygges med utsikt over elven, mens varierte fasader og ulike mønehøyder skaper liv og variasjon langs handlegaten Diagonalen.
– Det gjelder å skape et uttrykk som gleder både beboere og tilreisende. Vi skal ta vare på tradisjonene, men samtidig være moderne på en ujålete måte, fastslår Kristiansen.
Kulturen en bærebjelke
Med så tette bånd til historien er det ikke unaturlig at kultur er en viktig del av satsingen på Verket. Verket Scene – en aktiv og fremoverlent kulturaktør med konserter, konferanser og andre scenearrangementer på plakaten – er allerede ferdigstilt. I tilstøtende Møllebyen ligger bibliotek, kino og multikunstsenteret House of Foundation. Moss’ gallerier er få minutter unna.
– I tillegg har vi flere skoler på plass. Visjonen er at Verket skal etablere seg som en viktig arena for læring, og på sikt jobber vi for å få på plass en høyskole, forteller Kristiansen. – Vi ønsker oss studenter som bruker byen på en litt annen måte og kan sette sitt preg på sentrum.
Næring og miljø
Kombinasjonen bolig og næring er sentralt for området, og den første, store leietakeren er allerede på plass: Skatteetaten har inngått avtale om leie av 4000 kvadratmeter kontorlokaler i Ankers Hus, et kontorbygg planlagt ferdig i annen halvdel av 2018. Kontorlokalet er planlagt som passivhus og skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM NOR.
– Höegh Eiendom er opptatt av miljøet, og vi miljøsertifiserer alle nybygg innen næring, sier Kristiansen. Men også boligene holder høy miljøstandard. – Vi er opptatt både av inneklima og ytre påvirkning og legger ned mye arbeid i å skape miljøvennlige omgivelser. Tiltak som bildelingsordning, sykkel- og gangstier og sykkelpool inngår. – På sikt skal vi ha minst mulig bilkjøring på området, og beliggenheten gjør både gang-, sykkel- og kollektivtrafikk til attraktive alternativer til bilen.
vennlige omgivelser. Tiltak som bildelingsordning, sykkel- og gangstier og sykkelpool inngår. – På sikt skal vi ha minst mulig bilkjøring på området, og beliggenheten gjør både gang-, sykkel- og kollektivtrafikk til attraktive alternativer til bilen. Fremtiden på Verket Jan Erik Kristiansen er stolt av å være med på utviklingen av en helt ny bydel i hjembyen, og planene for området strekker seg tiår inn i fremtiden. For tiden er det detaljregulering av området ned mot sjøen som er i fokus, med både næringsarealer og bolig. Deretter vil fokuset gradvis rettes nordover, mot boligområder som vil bli noe mer tilbaketrukket enn de første byggetrinnene. – Det er et stort prosjekt som vil tilføre Moss nye kvaliteter. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Kristiansen.
Fremtiden på Verket
Jan Erik Kristiansen er stolt av å være med på utviklingen av en helt ny bydel i hjembyen, og planene for området strekker seg tiår inn i fremtiden. For tiden er det detaljregulering av området ned mot sjøen som er i fokus, med både næringsarealer og bolig. Deretter vil fokuset gradvis rettes nordover, mot boligområder som vil bli noe mer tilbaketrukket enn de første byggetrinnene. – Det er et stort prosjekt som vil tilføre Moss nye kvaliteter. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Kristiansen.
1503-02-HOE-e-02_backside_AD_02W350
Støperiet. Ill.
Foto: Eve Images
 
Det er klart at det er
stas å ivareta et slikt
område, og det betyr
mye for oss å bygge
på en måte som kombinerer
de historiske
røttene med et moderne
uttrykk
1503-01-HOE-i-05_Apt-63_B1-2_H0501_terrace_R02W350
Urbane og moderne leiligheter
Foto: Eve Images