Pasienten i fokusW960
Fra Lilleeng Helsepark

Med pasienten i fokus

Gjennom en omfattende transformasjon av fabrikklokalene til TrioVing i Moss har Enata Eiendom skapt et unikt helsetilbud. Et bredt spekter av helsetjenester er fordelt på de 15 000 kvadratmeterne, og daglig leder Finn Grønseth har store visjoner for fremtiden.

I Lilleeng Helsepark driver leger, kirurger og psykologer side om side med tannleger, fysioterapeuter, velværeterapeuter, treningsstudio og apotek. Lokalene rommer i dag 35 virksomheter innen helse og velvære. Det gjør Lilleeeng Helsepark til et unikt tilbud i norsk sammenheng. Og det er fortsatt plass til flere aktører.

Helsesynergi
– Vi ser på det som et kjøpesenter innen helse og helserelaterte tjenester. Det forteller daglig leder Finn Grønseth, som har mange års erfaring innen helsesektoren. Han var i 1989 med på å etablere hjertesykehuset Feiringklinikken. Han er opptatt av synergieffektene man kan oppnå ved å samle mange behandlingstilbud under ett tak.
– Det som gjør vårt tilbud så unikt, er at flere typer helsearbeidere og behandlere kan samle seg rundt brukeren, sier han.
– Ta for eksempel en hjertesyk. En doktor i helseparken kan knytte pasienten opp mot både treningssenteret, ernæ- ringsspesialisten og eventuelle andre tilbud vedkommende har behov for. Det samme gjelder andre pasientgrupper – for eksempel kan KOLS-pasienter ha stort utbytte av å trene i det oppvarmede bassenget i tilknytning til Actic treningssenter, som åpnet sist høst. Eller han med tannlegeskrekk som med hjelp fra psykolog og tannlegen blir trygg på tannbehandling. Mulighetene for synergi og samarbeid mellom aktørene er store, sier Grønseth. – Og dagen kan avsluttes med et godt måltid i restaurant RO i helseparken.
Målet er at brukeren skal oppleve tilbudet i helseparken som et integrert tilbud, der aktørene danner et behandlingsnettverk rundt hver enkelt pasient. Et tverrfaglig senter der det oppstår et fungerende samspill mellom behandlerne.
– Dette er sider vi ønsker å styrke ytterligere i tiden som kommer, poengterer Grønseth. Med et topp moderne konferansesenter sentralt i bygget er mulighetene for samhandling store. Ni konferanserom med topp moderne utstyr kan benyttes både av eksterne og interne brukere.
Vil betjene hele Østlandet
Grønseth ønsker at helseparken skal bli en sterk medspiller for det offentlige, og etablerer gjerne samarbeid både med kommuner og sykehus. Erfaringen med Feiringklinikken forteller at private tilbud kan ha stor verdi som et supplement til det offentlige.
Det ligger vel til rette for at vi kan utvikle et godt samarbeid med offentlige helsetjenester og tilby tjenester som i dag er underdekket, for eksempel rehabilitering og forebyggende helsearbeid. – Dette er områder som blir for dårlig ivaretatt i mange kommuner i dag, sier Grønseth.
Og målgruppen er omfattende. Moss ligger sentralt til på Østlandet og kan vise til et omfattende kommunikasjonsnett. Togforbindelse til Oslo og Østfoldbyene, bussforbindelse til inn- og utland og fergeforbindelse til Vestfold gjør helseparken tilgjengelig for svært mange. Og forhåpentligvis vil fly på Rygge om ikke lenge bidra ytterligere.
– Dessuten er Moss i sterk utvikling, så vi er optimistiske med tanke på fremtiden.
Vil gjøre livet litt bedre
For Grønseth er det viktig at brukeren settes i sentrum. Han minner om at livet kan oppleves bra selv om man er plaget av en kronisk sykdom. Lilleeng Helsepark skal bidra til dette.
– De som kommer til helseparken, skal oppleve at de blir sett, behandlet av de aller beste helsearbeiderne og veldig godt ivaretatt. Livet skal oppleves litt bedre etter et besøk i helseparken.
Brukeren skal oppleve
tilbudet i helseparken
som et integrert tilbud,
der aktørene danner et
behandlingsnettverk
rundt hver enkelt
pasient

Ønsker seg konferanse

Blant målene for Lilleeng Helsepark er gjennomføring av årlige helsekonferanser. – Vi tar mål av oss til å bli en sentral konferanseaktør i helse-Norge, sier Finn Grønseth.

Det er helse i vid forstand som skal utgjøre de ulike temaene for konferansene. Helseteknologi, hvordan prosjektere og bygge fremtidens helsebygg, helsepolitikk, rehabilitering, for å nevne noen av de 16 ulike temaene som er valgt. – Helse dreier seg om mye mer enn behandling i snever forstand. Vi vil at konferansene skal ha et utvidet perspektiv. Lilleeng Helsepark skal bli et unikt senter for helse. Og vi skal i gang i år, sier Grønseth. – Målet er å arrangere konferanser man bare må delta i.

Finn_02W250
Finn Grønseth er daglig leder for Lilleeng Helsepark.